Bản tải xuống cho Sản Phẩm Ethernet

Mô tả Loại Hệ Điều Hành Phiên bản Ngày
Intel® Ethernet Adapter hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 26.4 của Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack cho các phiên bản Hệ Điều hành được hỗ trợ.

Driver Độc lập với Hệ điều hành 26.4
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet Network Adapter 700

Cung cấp tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet Network Adapter 700.

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—Windows*

Cung cấp tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—Windows*.

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—Linux*

Cung cấp tiện ích cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—Linux*.

Firmware Linux* 8.40
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—FreeBSD*

Cung cấp tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—FreeBSD*.

Firmware FreeBSD* 8.40
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—VMware ESX*

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—VMware ESX*.

Firmware VMware* 8.40
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—EFI

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700—EFI.

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet Network Adapter E810

Cung cấp tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet Network Adapter E810 Series (3.00).

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 3.00
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810—Windows*

Cung cấp tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet mạng chuỗi E810—Windows*. (3.00)

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 3.00
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp mạng chuỗi E810—Linux*

Cung cấp Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Bộ điều hợp Ethernet Mạng Intel® Chuỗi E810—Linux*. (3.00)

Firmware Linux* 3.00
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp mạng chuỗi E810—FreeBSD*

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810—FreeBSD*. (3.00)

Firmware FreeBSD* 3.00
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp mạng chuỗi E810—VMware ESX*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp mạng chuỗi E810—VMware ESX*. (3.00)

Firmware VMware* 3.00
Mới nhất
22/07/2021
Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810—EFI

Cung cấp tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Bất biến (NVM) cho Intel® Ethernet bộ điều hợp mạng chuỗi E810—EFI. (3.00)

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 3.00
Mới nhất
22/07/2021
Intel® Ethernet viễn thông (Comms) Dynamic Device Personalization (DDP) chuỗi 800

Intel® Ethernet viễn thông (Comms) Dynamic Device Personalization (DDP) chuỗi 800

Driver Độc lập với Hệ điều hành 1.3.30.0_Rev1.1
Mới nhất
22/07/2021
Intel® Ethernet không dây dòng 800 Gói nhị phân không dây

Intel® Ethernet Controller E810 Dynamic Device Personalization (DDP) cho Gói Nhị phân Edge Không dây

Software Độc lập với Hệ điều hành 1.3.6.0_Rev1.1
Mới nhất
22/07/2021
Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 8,30)

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700. (Chỉ từ 8,40 đến 8,30)

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40 to 8.30
Mới nhất
22/07/2021
Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 8,20)

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700. (Chỉ từ 8,40 đến 8,20)

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40 to 8.20
Mới nhất
22/07/2021
Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 8,15)

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700. (Chỉ từ 8,40 đến 8,15)

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40 to 8.15
Mới nhất
22/07/2021
Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 8,10)

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700. (Chỉ từ 8,40 đến 8,10)

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40 to 8.10
Mới nhất
22/07/2021
Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 8,00)

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet bộ điều hợp chuỗi 700. (Chỉ từ 8,40 đến 8,00)

Firmware Độc lập với Hệ điều hành 8.40 to 8.00
Mới nhất
22/07/2021
Hiển thị thêm
Đang tải ...

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho Trung tâm tải xuống trở thành tài nguyên quý giá cho bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây.

Cần trợ giúp với một sản phẩm Intel®? Hỗ Trợ Liên hệ

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.